Nyheder
Referat fra generalforsamlingen 14. marts 2019
27-03-2019
Godkendt referat fra generalforsamlingen kan ses her.
Godkendelse af kørsel med terminal traktor
13-03-2019
Godkendelse fra Sydøstjyllands Politi af områderne benævnt T1, T2 T4, T5 og T6 i Taulov,
Transportcenter vil parkeringsproblemer til livs - her er udfordringerne
04-10-2017
Parkeringsproblemerne i DanmarkC skyldes til dels overnattende chauffører og dels vognmænd,

Taulov - et naturligt valg

Fredericia-Taulov ligger logistisk i det absolutte centrum af Danmark. Her er de optimale forhold for konkurrencedygtig distribution og produktion.

Formål
Interesseorganisationen skal bidrage til en realisering af Taulov Transportcenters mål gennem styrket samarbejde og koordinering af aktiviteter på tværs af virksomheder og brancher samt gennem synliggørelse af Taulov Transportcenters aktiviteter.

Infrastruktur
Det er et faktum at at transportstrømmene mellem Norden og kontinentet passerer Fredericia-Taulov. Uanset om det gælder godstransport eller personbefordring. Uanset om det gælder personbil, lastbil eller tog.

Mission

Taulov Transportcenter har som erklæret mål at sikre sig en position som det bedste og største videns netværk for logistikinteresserede virksomheder i regionen.

Taulov Transportcenter har endvidere til formål at udvikle og igangsætte logistikprojekter indenfor og på tværs af sektorer og brancher i kommunen, regionen, nationalt og internationalt.

Taulov Transportcenter skal understøtte og markedsføre transportcenteret bredt som et kraftcenter for koordinering og udvikling af logistik- og transportområdet.

Via konkrete projekter vil TTC synliggøre centeret over for såvel transporterhvervet som transportinteressenter og derved skabe basis for nye samarbejdsrelationer. Det kan f.eks. være via et samarbejde på tværs af brancher om et innovationscenter, der naturligt vil være et viden kraftcenter indenfor logistik og transport.

Vision

I Taulov Transportcenter har vi en vision om, at vi vil sikre vores position som det bedste og største videns netværk for logistikinteresserede virksomheder i regionen. Taulov Transportcenter vil således:

- Være synlig og have indflydelse på den lokale, regionale og nationale erhvervsudvikling
- Være den betydeligste brobygger til regionens forskningsmiljøer indenfor transport og
  logistik
- Være brobygger i forhold til nationale og internationale initiativer

Fire mærkesager

Den siddende bestyrelse har fire mærkesager:
  1. At forbedre infrastrukturen i Taulov/ Danmark C/ Fredericia
  2. At forbedre den offentlige transport i, til og fra området
  3. At fokusere på de bløde trafikanters færden i området via etablering af fortove, cykelstier osv., så man kan færdes sikkert som medarbejder
  4. At skabe p-pladser og fornuftige forhold for chauffører (delvist opfyldt p.t.)

Det er vigtigt for organisationen, at flest mulige virksomheder i Taulov og omegn er medlemmer af Taulov Transportcenter, da vi står stærkt over for kommunen og andre myndigheder, når vi står sammen.
 

Snebro

Sne og is, der falder ned fra trailertagene, kan få katastrofale følger for andre trafikanter. En snebro kan være med til at øge sikkerheden i trafikken, da chaufførerne nemt kan fjerne is og sne fra trailernes tage. 
En sådan snebro er i december 2014 opstillet ved OK's Truck Diesel station på Europavej i Taulov, se kort.  


Der er mulighed for at købe reklameplads i form af bannere på snebroen. Kontakt venligst Lone for yderligerer info.

Hvis du ser nogle uregelmæssigheder ved eller på snebroen, kontakt venligst Lone.