Tidligere afholdte arrangementer
 
Marts 2018
7.
Generalforsamling 2018

Taulov Transportcenter afholder generalforsamling onsdag den 7. marts kl 16.30-17.30 hos MesseC, se invitation her

Business Fredericia afholder efterfølgende generalforsamling, hvor Jørgen Vig Knudstorp holder inspirationsindlæg, se mere her

For der er kaffe og stole nok, må du meget gerne melde antallet af deltagere til Gitte på info@businessfredericicia.dk. 
 

Oktober 2017
4.
Transportens Dag
For at imødekomme et fortsat stigende behov for faglært arbejdskraft i transportbranchen, har IBC International Business College i Fredericia Middelfart og Kolding valgt at afholde ”Transportens dag”.

Formålet er at nå et fælles mål om at udbrede kendskabet til kommende elever om, hvilke job- og karrieremuligheder, der er i en branche med vækst.

Som virksomhed får I mulighed for at udbrede kendskabet, vise jobmulighederne og samtidig sikre en øget søgning og jobinteresse for netop jeres område til fremtidig arbejdskraft.

Som elev får du denne dag mulighed for at få indblik i transportbranchen, få information om karrieremuligheder, afklaring omkring jobmuligheder samt at få ”smagt” på en branche i rivende udvikling.

På Transportens dag møder eleven i virksomheden kl. 9:30 og følger en speditør indtil kl. 14:30. Her informeres eleven om virksomheden, branchen, arbejdsopgaver, gøremål og i det hele taget får et indblik i hverdagen. Det er virksomheden, som sammensætter et program for dagen.

Før Transportens dag vil tilmeldte virksomheder og elever blive fordelt. Deltagerliste og eventuelt praktisk information vil blive udsendt.

Efter Transportens dag vil virksomhed og elev blive bedt om at evaluere dagen. IBC indkalder efterfølgende eleverne til en opfølgningssamtale.

Tilmelding til Transportens dag sker efter ”først-til-mølle princippet” ved at følge nedenstående link og indsende skemaet i udfyldt stand senest fredag, den 14. september 2017. Der er i alt 40 pladser, herefter oprettes venteliste.

Tilmeld virksomhed her
Tilmeld elev her
 
September 2017
21.
Transport og logistik temadag i Trekantområdet
Virksomheder, der arbejder med transport og logistik, vil de kommende år opleve en digital udvikling, som det er vigtigt at forholde sig til.
 
Digitalisering og ny teknologi åbner op for nye muligheder for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne og give kunderne endnu bedre service. Men det kræver prioritering, og så er det vigtigt, at medarbejderne er rustet til digitaliseringen, så brug fremtiden som konkurrenceparameter i din virksomhed.
 
Torsdag den 21. september kan du blive opdateret på, hvad fremtiden byder på af muligheder og udfordringer indenfor digitalisering i transport- og logistikbranchen. Samtidig vil du blive klogere på, hvilke krav digitaliseringen stiller til dig og dine nuværende medarbejdere, og hvordan du får fat i den unge generation af medarbejdere, som agerer anderledes, end vi kender det i dag.
 
Der er mulighed for at netværke med virksomheder fra hele Trekantområdet og at mødes med lokale virksomheder til frokosten, som afholdes af dit lokale erhvervskontor.
 
 
Praktiske oplysninger:
TID:                     21. september kl. 8-13
STED:                 Prime Cargo A/S, Profilvej 4, 6000 Kolding
PRIS:                  Gratis, men tilmelding er nødvendigt

Program og tilmelding finder du her
Marts 2017
23.
Generalforsamling 2017
TTC afholder generalforsamling på Hotel Fredericia den 23. marts kl 16-17
Dagsorden og tilmelding publiceres senere. 
9.
Intermodal Konference 2017
Kom til en spændende Intermodal konference den 9. marts, der sætter fokus på udnyttelsen af sammenspillet mellem transportformerne i det trafikale knudepunkt ved Fredericia, hvor havn, motorveje og jernbane mødes. 
Læs mere i her
 
August 2016
24.
Gå-Hjem-Arrangement den 24 august kl 16
Kom til gå-hjem-arrangement onsdag d. 24/8 kl 16 hos ELP, Europavej 18, 7000 Fredericia. 
Der vil være pølser, status over aktivteter der har været drøftet i bestyrelsen siden generalforsamlingen samt networking. 

For der er pølser nok skal du tilmelde dig senest den 15 august ved at sende en mail til gl@businessfredericia.dk. 

Håber vi ses.
Marts 2016
30.
Dialogmøde om praktiske forhold i DanmarkC - 30. marts kl. 15.00-16.30
Fredericia Kommune inviterer til dialogmøde med virksomheder med tilknytning til DanmarkC-området for at drøfte muligheder og begrænsninger vedrørende parkering, henstilling af trailere, skiltning o.l. for en midlertidig løsning indtil, der er en afklaring af ADPs etablering af en p-plads for lastbilchauffører.

Dato: Onsdag den 30. marts 2016 kl.15.00-16.30
Sted: Arla, Danbovej 2, 7000 Fredericia

Tilmelding: Mail til Anja Schaumburg, anja.schaumburg@fredericia.dk – seneste 23. marts kl.12. Først-til-mølle pga. begrænset plads til 40 personer.
15.
Generalforsamling 2016


Generalforsamling - Taulov Transportcenter
Årets generalforsamling den 15. marts giver udover en beretning fra Taulov Transportcenter også god anledning til at networke med andre medlemmer.

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen:

- Valg af dirigent
- Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
- Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år
- Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
- Behandling af eventuelle forslag
- Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
- Valg af revisor
- Eventuelt

Læs mere og tilmeld dig her.

Efterfølgende er der generalforsamling i Business Fredericia 
kl. 18.00 – 21.00 inkl. let traktement, underholdning og networking.

Af hensyn til det samlede arrangement bedes du lave en tilmelding for hver generalforsamling, du ønsker at deltage i.