Dialogmøde om praktiske forhold i DanmarkC - 30. marts kl. 15.00-16.30

Fredericia Kommune inviterer til dialogmøde med virksomheder med tilknytning til DanmarkC-området for at drøfte muligheder og begrænsninger vedrørende parkering, henstilling af trailere, skiltning o.l. for en midlertidig løsning indtil, der er en afklaring af ADPs etablering af en p-plads for lastbilchauffører.

Dato: Onsdag den 30. marts 2016 kl.15.00-16.30
Sted: Arla, Danbovej 2, 7000 Fredericia

Tilmelding: Mail til Anja Schaumburg, anja.schaumburg@fredericia.dk – seneste 23. marts kl.12. Først-til-mølle pga. begrænset plads til 40 personer.